Që hedh

Që hedh

Linja e hedhjes së aluminit në JJD është aktualizuar vazhdimisht për të përqafuar teknologjinë më të fundit të hedhjes. Nga hedhja fillestare e vdesit, ne kemi zhvilluar hedhjen e gravitetit, derdhjen e rërës dhe hedhjen me presion të ulët. JJD mund të sigurojë zgjidhjen më të përshtatshme për hedhje sipas kërkesave të produkteve të klientit.